Finance a ekononika

Nejvýhodnější penzijní připojištění se každým rokem mění

Jde o to, který fond dokázal za daný rok nejlépe hospodařit s prostředky svých klientů. To je první a hlavní ukazatel, kterým penzijní fondy lákají nové klienty. Obvykle je výnosnost v rozmezí několika desetin procenta až po několik procent. Vždy záleží na stavu finančních trhů a na agresivitě v investování penzijních fondů. Nejvýhodnější penzijní připojištění […]