Finance a ekononika

Nejvýhodnější penzijní připojištění se každým rokem mění

Jde o to, který fond dokázal za daný rok nejlépe hospodařit s prostředky svých klientů. To je první a hlavní ukazatel, kterým penzijní fondy lákají nové klienty. Obvykle je výnosnost v rozmezí několika desetin procenta až po několik procent. Vždy záleží na stavu finančních trhů a na agresivitě v investování penzijních fondů. Nejvýhodnější penzijní připojištění pak představuje právě takový fond, který nejvíce v rámci svých mezí riskoval.

Srovnání a vyhodnocení nejvýhodnějšího připojištění

Nikdy není pouze jediný ukazatel výhodnosti penzijního připojištění. Vždy je možné pro určení nejvýhodnějšího penzijního připojištění vzít v úvahu i další parametry a důležitou roli hraje i dlouhodobé hledisko. Daný rok může prvenství získat nějaký nový fond, který má určité jméno. Avšak v dalším roce již nemusí být tak úspěšný. Proto je vhodné sledovat trendy ne pouze okamžité, ale i několik let nazpět. Člověk si tím udělá obrázek o fungování penzijního fondu a může tak lépe rozhodnout, který penzijní fond pro něj bude i z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější.

Výnosy a bonusy

Do hry při výběru nejvýhodnějšího penzijního připojištění tak vstupují faktory výnosu fondu za posledních několik let, ale mohou se uplatnit i bonusy, které některé penzijní fondy uplatňují. Ty pak mohou přechýlit pomyslný jazýček na vahách u nerozhodnutých klientů a přesvědčit je, že daný fond i díky svému bonusu je právě tím nejvýhodnějším penzijním připojištěním.

Doba a finanční sektor

Velmi velkou roli při výnosnosti jednotlivých penzijních fondů hrají rozhodně finanční trhy. V době krize jsou penzijní společnosti ve velmi složité situaci, jelikož mají ze zákona přesně stanoveno, kam mohou prostředky svých klientů investovat a tím pádem nemají možnost tak pružně reagovat na nepříjemné zprávy na finančních trzích. To pak může velmi ovlivnit výnosnost jednotlivých poskytovatelů a velmi zamíchat kartami při výběru nejvýhodnějšího penzijního připojištění. Vše je totiž velmi provázáno, a když ekonomika stojí, tak ani penzijní fondy nemohou nabízet žádné skvělé výnosy.

Nejvýhodnější penzijní připojištění se každým rokem mění
Nejvýhodnější penzijní připojištění se každým rokem mění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.