Rady a návody

Na co si dát pozor, před koupí pozemku

Na počátku cesty za vlastním vysněným bydlením bývá výběr vhodného pozemku. Na co si dát pozor, aby sen nebyl hned od počátku spíše noční můrou?

V první řadě si zjistěte majetkoprávní vztahy. Zajímejte se o to, kdo je majitelem pozemku a zda není pozemek zatížen nějakým věcným břemenem nebo hypotékou.

Dobře si zjistěte, jak je to s přístupovou cestou na pozemek, zajímejte se o to, se k ní nevážou nějaká omezení a prodejce se poptejte také na majitele cesty. V nové zástavbě uzavřete s developerem smlouvu, že cesta k vašemu pozemku bude zpevněná. Pokud už cesta k pozemku vede, ptejte se také na to, kdo ji má na starosti. Jinak se vám může stát, že si budete muset poradit v zimě s haldou sněhu.

Nespoléhejte jen na dobré slovo prodávajícího, ale prostudujte si veškeré dostupné materiály a spisy. Zajděte na obecní úřad a požádejte o územní plán obce. V něm si ověřte, jestli je parcel stavební, podmínky změn v územním plánu a zda na pozemek nezasahuje nějaké ochranné pásmo (les, elektrické vedení, vodoteč, plynovod).

Zjistěte si, jaké sítě jsou na pozemku a kdo je jejich správcem, případně jestli na pozemku nevedou kabely O2 nebo třeba ČEZu. Jestliže stavíte v původní zástavbě, může se stát, že sítě neodpovídají skutečnosti, proto si nechte vytyčit skutečný stav.

Zjistěte si, za jakých podmínek se můžete připojit na veřejné sítě. Také se poptejte, za jakých podmínek můžete na pozemku provést vrt studny. Postavit čističku odpadních vod a podobně.

Sledujte parametry pozemku, orientaci na světové strany, ale i geologické podloží. Nezapomínejte ani na infrastrukturu a občanskou vybavenost v místě. Jinak se stanete otrokem vlastního automobilu a bez něj se nikam nedostanete. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, poraďte se s architektem, zda se vysněný dům na konkrétní pozemek hodí.

Na co si dát pozor, před koupí pozemku
Na co si dát pozor, před koupí pozemku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.