Energy Solar Energy Solar  - akitada31 / Pixabay
Bydlení a domácnost Energie a plyn

Ohřev vody slunečními kolektory

Sluneční energii pro ohřev teplé vody lze úspěšně používat po celém území České republiky a mnoho z vlastníků rodinných domů tento levný zdroj energie využívá. Je ale důležité důsledně zvážit polohu budovy pro maximální využití kapacity je umístit na dobře osluněné místo a plochu panelů otočit na jih.

 Jak solární systém funguje

Úkolem slunečního kolektoru je pohltit co největší množství sluneční energie pro další využití v domě. V kolektorech se ohřívá pracovní kapalina (nejčastěji nemrznoucí směs), která je odváděna potrubím a získané teplo předává prostřednictvím tepelného výměníku vodě, kterou chceme ohřát. Její celkové množství závisí na celkové ploše kolektorů, tj. na jejich počtu. Další klíčovou součástí systému je zásobník vody, nejčastěji bojler, v němž se ohřátá voda skladuje do doby použití.

Objem zásobníku se odvozuje od denní spotřeby teplé vody. Z důvodu předzásobení pro neslunečné období je velikost zásobníku navrhována na jeden a půl až dvojnásobek této spotřeby.

Čerpadlo tvoří podstatný prvek celého systému

Dále k systému patří ve většině případů malé čerpadlo zajišťující oběh pracovní kapaliny mezi kolektory a tepelným výměníkem a několik hydraulických prvků (ventily, expanzní nádoba), která jsou nezbytné pro bezporuchový provoz. Aby systém fungoval optimálně a bez obsluhy, bývá standardně vybaven jednoduchou automatickou regulací. Ta musí především zajistit, aby pracovní kapalina necirkulovala ve chvíli, kdy je chladnější než voda v zásobníku (například v noci), a zbytečně tak ohřátou vodu neochlazovala.

Nevýhodou slunečního ohřevu je skutečnost, že systém není schopen dodávat požadované množství teplé vody v průběhu celého roku. Pro dohřev je často využíváno elektrické dohřívání vody v zásobníku či systémy využívající teplo z kotle ústředního topení.

Možnosti solárního systému

Množství vody, které solární systém dokáže ohřát na požadovanou teplotu, závisí na celkové ploše kolektorů a jejich typu. Jeden plochý kolektor o ploše 1,8 m2 ohřeje během slunečného dne v období květen až září přibližně 100 litrů vody na teplotu 55 °C, která je pro běžné použití považována za optimální. V zimním období, během jasných, ale mrazivých dní, dokáže stejný kolektor předehřát vodu na 30 °C. Speciální (tzv. koncentrační) kolektory dokáží vodu ohřát na vyšší teplotu. Solární systém „ušitý na míru“ pro konkrétní domácnost dokáže pokrýt její celoroční spotřebu energie k ohřevu vody zhruba ze 70 % (podle měření prováděných na dlouhodobě provozovaných systémech). Během letních měsíců (za normálních podmínek) pokrývá systém spotřebu této energie kompletně.

Co mohu ušetřit?

Spotřebu energie k vytápění lze díky využití solárního systému snížit až o 40 %. Podmínkou pro dosažení maximálního efektu je napojení solárního přitápění na nízkoteplotní vytápěcí systém (např. podlahové vytápění). Významným přínosem solárního přitápění bývá zkrácení topné sezóny v objektech. Další výhodou je zajištění tepelné pohody při náhlých letních ochlazeních. Naopak nevýhodou solárního přitápění je nutnost odvádění tepla ze systému během horkých letních dnů, kdy pro něj nemáme žádné využití. Tato situace se nejčastěji řeší ohřevem vody v bazénu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.